طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی

sample-feasibility-study4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

امروزه با گسترش نوآوریهای صنعتی و فراهم آمدن فرصت های کسب و کار جدید در بازار رقابتی، ارزیابی پتانسیل موفقیت یک پروزه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.

مطالعه امکانسنجی (Feasibility Study)، مکانیسم ارزیابی و تحلیل چگونگی موفقیت پروژه کسب و کار است که ماهیت پروزه را بر اساس بررسیهای گسترده در حیطه های اقتصادی، فنی و مالی مورد مطالعه قرار داده تا افقی میان مدت را در تیر رس سرمایه گذاران، تصمیم سازان و ذینفعان پروژه قرار دهد.

هدف از مطالعات امکانسنجی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای یک پروزه می باشد، بذین منظور که منابع، محدودیتها و سازوکارهای پروژه را در راستای تسهیل امر تصمیم گیری در قالب یک گزارش به مجری ارائه دهد.

مهمترین فاکتورهای رایج در مطالعات امکانسنجی، شامل موارد فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانبندی می باشد که به فراخور محدوده زمانی مجری پروژه در قالبهای مطالعات فرصت، مطالعات مقدماتی امکانسنجی، مطالعات امکانسنجی و طرح تجاری قابل ارائه است.
مطالعات امکانسنجی تهیه شده در شرکت پارس کولر بر اساس استاندارد UNIDO بوده و از نرم افزار COMFARIII استفاده می شود.

توجیه پذیری طرحها شامل احداث خط تولید و یا توسعه طرح در سه بخش اصلی مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی صورت می پذیرد.

شرکت پارس کولر به عنوان مشاور دفتر صنایع تکمیلی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، طرحهای ذیل را برای این دفتر تهیه و ارائه نموده است:

الف. طرح تولید تراورس کامپوزیتی با ظرفیت کل 280،000 عدد در سال.
ب. طرح تولید ورق آلومنیوم کامپوزیتی با ظرفیت کل 900،000 متر مربع در سال.
ج. طرح تولید رزین پلی استر غیر اشباع با ظرفیت 25 هزارتن در سالIsophethalic و Orthophetalic
د. طرح تولید آلیاژهای پلیمریABS/PVC – ABS/PC با ظرفیت کل 20 هزارتن در سال.

همچنین این شرکت، به درخواست شرکت تامین قطعات خودرو AIDCO (شامل شرکت ایران خودرو، سازمان گسترش نوسازی صنایع و سایپا) طرحهای ذیل را انجام داده است:

تهیه Feasibility Study و انجام مطالعات اولیه مهندسی و تکنولوژیکی برای اجرای طرحهای تولیدی به شرح زیر :

الف. طرح رزین پلی استر غیر ’8)7.7-شباع با ظرفیت 24 هزار تن در سالIsophethalic و Orthophetalic

ب‌. آلیاژهای پلیمری ABS/PVC – PP/EPDM با ظرفیت کل 35 هزار تن در سال.

ج. آبگیری از اتانول و تولید اتانول سوختی با ظرفیت یک میلیون لیتردر روز (با همکاری شرکت فرانسوی ZEOCHEM)

د‌. پالت کامپوزیتی با ظرفیت 200 هزار عدد در سال.

ه‌. باک پلاستیکی چند لایه :.7;ودرو با ظرفیت 20000 تن در سال.

و‌. لنت ترمز کامپوزیتی ( بدون آزبست ) با ظرفیت 8 هزار تن در سال.