پایلوتها و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی

GS1————

شرکت پارس کولر که در سال جاری به عنوان شرکت دانش بنیان برگزیده شده است با سالها تجربه و برخورداری از تیم تحقیقاتی و مهندسی مجرب، پیشتاز در طراحی و ساخت تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و پایلوتهای تحقیقاتی خصوصا در صنایع غشائی میباشد.

متخصصین ما قادرند تجهیزات آزمایشگاهی و پایلوتهای های مورد نیاز شمارا مطابق با بالاترین استاندارد های جهانی طراحی و تولید نمایند.

مشخصات برخی از پایلوتهایی که به در خواست شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی کشور طراحی و ساخته شده اند در فایلهای زیر قابل دسترس میباشند.

1- پایلوت تولید الیاف توخالی ——-Hollow Fiber
2- پایلوت غشائی جداسازی گازی———Gas Separation
3- پایلوت بیوراکتور غشائی
4- پایلوت تولید گاز کلر با روش ممبرین———Chlor-Alkali
5- ستآپ——–Electro Coagulation
6- پمپ های پریستالتیک ———Peristaltic Pump
7- دستگاه تولید غشائ تخت———Membrane Printer